Darul Huffaz Learning Centre

DARUL HUFFAZ LEARNING CENTRE

Caring for your Quranic Needs
Caring for your Quranic Needs

Pengajian Pendidikan Islam (PPI)

Program Pengajian Islam (PPI) ini disasarkan kepada mereka yang berumur 15 tahun ke atas, tidak kira sama ada sudah ada pendidikan agama yang asas atau tiada pendidikan agama.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Di akhir pengajian ini, pelajar akan mengetahui lebih mendalam aspek-aspek penting ilmu Tauhid, Fiqh, Akhlak dan Sirah.

BAHASA

Pengajian ini dijalankan dalam bahasa Melayu.

SYARAT KEMASUKAN

Berumur 15 tahun ke atas.

HARI DAN MASA

Hari
Isnin

Masa
8.00 – 9.30 malam

Semester
Semester 1: Januari – Mei
Semester 2: Julai – Oktober

Sila rujuk kepada Academic Calendar untuk tarikh-tarikhnya.

BENTUK KELAS

Kelas dijalankan secara hybrid (14 sesi melalui Zoom dan 2 sesi dalam kelas). Rakaman setiap sesi akan diberikan kepada pelajar untuk mengulang-kaji dan untuk mereka yang terlepas menghadiri kelas.

TEMPOH PENGAJIAN

  • Pengajian ini adalah selama 4 semester (2 tahun).
  • Pelajar boleh ikuti keempat-empat semester berturut-turut atau bila-bila ada kelapangan.
  • Pelajar juga boleh ulangi mana-mana semester jika terlepas semester tersebut.
  • Pelajar tidak semestinya ambil kesemua semester. Pelajar boleh ambil mana-mana semester yang dia inginkan.   

SUBJEK-SUBJEK

Tahun 2023
Sem 1: Akhlak & Fiqh

Sem 2: Fiqh

Tahun 2024
Sem 1: Sirah
Sem 2: Tauhid

Tahun 2025
Sem 1: Akhlak & Fiqh
Sem 2: Fiqh

Tahun 2026
Sem 1: Sirah
Sem 2: Tauhid

YURAN

Yuran Pengajian
$250/ semester

Yuran Pendaftaran
$20 untuk pelajar baru

Harga buku
Pengetahuan Agama Islam (Tauhid dan Sirah) : $32.70
Pengetahuan Agama Islam (Akhlak dan Fiqh) : $32.70 
Buku boleh dibeli di kedai Pergas secara online.

PENILAIAN

Pengajian ini tiada peperiksaan akhir semester. Pelajar akan dinilai melalui kuiz atau tugasan. Pelajar yang menjawab kuiz atau membuat tugasan akan diberikan gred yang sesuai. Pelajar yang tidak menjawab kuiz atau membuat tugasan tidak dianugerahkan gred.

SIJIL

  • Pelajar yang mempunyai kehadiran lebih daripada 50% bagi setiap semester akan dianugerahkan dengan Sijil PPI bagi modul semester tersebut.
  • Pelajar yang menjawab kuiz atau membuat tugasan akan dianugerahkan gred yang tertera di Sijilnya.
  • Pelajar yang telah tamat kesemua 4 semester akan dianugerahkan Sijil Tamat Pengajian PPI.

PENGAJIAN LANJUTAN

Pelajar boleh sambung pelajaran mereka di peringkat Pengajian Pendidikan Islam Lanjutan (PPIL) di Darul Huffaz dan program-program lain yang setaraf di luar.

PENDAFTARAN

Pendaftaran ditutup pada akhir Januari (untuk Sem 1)  dan akhir Julai (untuk Sem 2) setiap tahun.

Scroll to Top

Subscribe To Our Mailing List for Latest Updates

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.